Articles: 2

Human envenomation by an aglyphous colubrid snake, Liophis miliaris (Linnaeus, 1758)

Santos-Costa, María Cristina; Di Bernardo, Marcos

Cuadernos de Herpetología 14 (2): 153-154, 2001

Echinantera cyanopleura (Cope, 1885), a new record for the ophidiofauna of Argentina (Serpentes: Colubridae)

Giraudo, Alejandro R.; Couturier, Gustavo; Di Bernardo, Marcos

Cuadernos de Herpetología 10 (1-2): 72-72, 1996